“СРЕДА”

СРЕДА А. Я. Кауфман Превод от английски: Росица Пиронска Тя взима всичките ти аргументи И ги изхвърля Казва ти, нямаш нужда от тях И казвам ти права е Казва ти, […]

Read Article →